Sprawy spadkowe a dziedziczenie

Sprawy spadkowe – jak do nich podejść? Spadek jest praktyką przekazywania własności, tytułu, wierzytelności, praw i obowiązków po śmierci. Zasady dziedziczenia różnią się między społeczeństwami i zmieniły się w czasie. Zgodnie z prawem spadkobiercą jest osoba, która jest uprawniona do …